IMG_2742
IMG_2788
image1 (1)
FullSizeRender
IMG_2654
IMG_2746
IMG_2779
image1
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-5
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-4
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-3
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-2
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-1
Tanghe-Desoete-sintjanstraat-6

TIELT – EXACUM

Aan de basis van het project ligt de samenwerking tussen drie partijen: bloembinderij Exacum, het gezin van de bloembinder, en de voormalige bewoners van het hoekperceel. Deze drie partijen hadden van meet af aan de bedoeling één gecombineerd en ruimtelijk coherent project te realiseren op het betreffende perceel.

De handelsruimte
De bloemenwinkel wordt opgevat als open en toegankelijke ‘marktruimte’ .  Deze marktruimte staat in het directe verlengde van de openbare ruimte.  De luifelconstructie op dubbele verdiepingshoogte nodigt uit, en biedt tezelfdertijd schaduw voor de bloemen en planten die zich in de winkel bevinden.

De binnenruimte heeft een open en flexibel inrichtbaar plan. Op de mezzanine van de eerste verdieping bevinden zich nevenfuncties zoals sanitair, bureau en ook de kantine met zicht op de verkoopsruimte. De directe buitenruimte rondom de winkel kan aan de hand van verschuifbare panelen ’s avonds worden afgesloten. De kelderruimte wordt voor privaat parkeren, opslag en technische ruimte benut.

De woning
De woning maakt onderdeel van het bouwvolume, maar is toegankelijk via een rechtstreekse toegang. Ook hier wordt een flexibel vloerplan vooropgesteld. Om dit te bekomen werd de vaste inrichting (keuken, berging, circulatie) gebundeld tot een compacte zone parallel aan de leefruimte. De keuken zelf is opgevat als een leefkeuken en is naar achteren geschoven zodat westelijk zonlicht kan binnentreden. Op de verdieping is het nachtgedeelte ondergebracht met vijf slaapkamers en drie badkamers.

Het appartement
Bovenop het dak van de handelszaak bevindt zich het appartement. Het bovenvlak van de luifel biedt ruimte voor terrassen rondom, zodat als het ware een tweede maaiveld wordt gecreëerd aansluitend bij de binnenruimte. Het plaatsen van potten met planten en/of kleine bomen versterkt dit gevoel. De indeling is opgebouwd rondom een kern met vaste inrichtingen (keuken, berging) en de hier rond gelegen leefruimten volgen de beweging van de zonnestand.

Compactheid en zuinig ruimtegebruik
De drie programmapunten worden gebundeld tot een aaneengesloten geheel, waarbij het verwarmd volume maximaal op elkaar inhaakt, zodat energieverliezen tot een minimum worden beperkt. De vertikale circulatie wordt waar mogelijk gedeeld. Zo staat de trappenhal en lift in dienst van zowel de handelszaak als van het appartement.