Versie 2
Tanghe Desoete architecten-14074-2
Tanghe Desoete architecten-14074-3
Tanghe Desoete architecten-14074-4

ZELE – TEXTIELBEDRIJF

Het ontwerp omvat een uitbreiding van de loodsen voor toelevering en sorteren van textiel, de reorganisatie van ruimten ten behoeve van personeel en een nieuw kantoorgebouw met  onthaal en administratie. Deze bevat ook een kantoorruimte op 2e verdieping, gecombineerd of  afzonderlijk bruikbaar. Verder wordt ook de buitenruimte gereorganiseerd met een wadi voor hemelwaterinfiltratie,  22 parkeerplaatsen, 2 bijkomende laaddocks en een weegbrug.

 Efficiëntie in interne stromen

De uitbreiding staat toe om de verschillende handelingen beter te stroomlijnen. Toevoer van textiel – sorteren en opslag voor transport worden in toegeëigende zones voorzien met afzonderlijke toegangen in de verschillende loodsen. De toegeëigende functies van arbeiders en bedienden worden beter toegankelijk en de kantoorruimte krijgt een afzonderlijke toegang.

Een representatief gebouw

Daar waar het bestaande gebouw een afbouw in hoogte naar de straat toe kende, wordt nu een herkenbaar ‘kopvolume’ naar de hoek geschoven, met hierin de onthaal- en kantoorfuncties, verdeeld over drie bouwlagen.

Dit volume wordt gekenmerkt door een hoge graad van transparantie, een gebaar van verwelkoming naar bezoekers toe. Functies die meer intimiteit vergen, zoals werk- en vergaderruimtes worden ondergebracht in glazen volumes (type ‘box in box’) die kunnen worden afgesloten met gordijnen. Dit zorgt voor een steeds wisselende dynamiek naar buiten toe. Op de eerste verdieping is een ruim balkon voorzien, zodat ook hier contact met én controle op de omgeving mogelijk is.

Compactheid en zuinig ruimtegebruik

De uitbreiding van het gebouw gaat uit van een optimale benutting van het bestaande bedrijfsterrein. De programmapunten worden gebundeld tot een aaneengesloten geheel, waarbij het verwarmd volume maximaal gestapeld wordt en op elkaar inhaakt, zodat energieverliezen tot een minimum worden beperkt. De verticale circulatie wordt waar mogelijk gedeeld. Zo staat de trappenhal in dienst van zowel het textielbedrijf als van de kantoorruimte op de 2e verdieping. Ook de lift kan gemeenschappelijk gebruikt worden. In deze fase neemt de dochter van de bouwheer het kantoor op de 2e verdieping in als interieurarchitecte. Deze functie is complementair.

Integratie in de omgeving

De gehele site met de verschillende onderdelen wordt als samenhangend ‘bouwblok’ beschouwd, met de kantoren als ‘hoekaccent’. De gebruikte materialen zijn helder en eenvoudig en passen bij het bestaande kleurgebruik in de omgeving. De gevelbekleding bestaat uit witte betonpanelen, met sinusoïdale structuur. Dit wordt gecombineerd met witte gevelpanelen en poorten, en zwart schrijnwerk met heldere beglazing.

Het gebouw is ingebed in een groenstructuur: langs de westzijde is een groenstrook met hemelwaterbuffering voorzien. Langsheen de noordzijde wordt rekening gehouden met de bomen- en bermstructuur van de straat.